MAXELL

Được thành lập vào tháng 9 năm 1960 với tên gọi Maxell Electric Industrial Co., Ltd. Và vào năm 1961 công ty bắt đầu kinh doanh bao gồm các bộ phận pin khô và băng từ của Nitto Electric Industrial Co., Ltd. (tên hiện tại là Nitto Denko Corporation).

Chat Zalo 090 25 23 855
Danh mục